Historia Stanów Zjednoczonych

Historia Stanów Zjednoczonych

Paweł Zaremba
Cena:
$ 21 
Kategoria:
Miejsce wyd.:
Londyn
Wydawnictwo:
Gryf
Rok wyd.:
1968
Liczba stron:
565
ISBN:
Opis:

Ze wstępu do pierwszego wydania z 1957 roku: "Książka ta nie zawiera rewelacyj. Nie jest próbą układania nowych tez i hipotez w oparciu o nowe, sensacyjne materiały źródłowe. Jest po prostu narracją o dziejach Stanów Zjednoczonych od początku ich istnienia po czasy nam bardzo bliskie. Pisząc ją nie siliłem się na oryginalność, lecz starałem się rzetelnie wybrać z materiału przepracowanego i przemyślanego przez tylu historyków, te fakty, które wydawały mi się najistotniejsze i te sądy, które wydawały mi się najtrafniejsze... Starałem się nie stracić z oczu podstawowego założenia tej książki. Było nim uprzystępnić historię Stanów Zjednoczonych czytelnikowi polskiemu. Pisałem ją dla Polaków - nie dla Amerykanów lub dla Anglików".

Inne rekomendacje

Opowieść o 2 Korpusie Polskim generała Władysława Andersa
Galicja
Ludzie, ludzie. Jacy jesteśmy?
Chołod
Piszę strofy
W teatrze świata. Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton
Wyglądy i wglądy
Siostry nadziei. Nieznane historię bohaterskich kobiet walczących na Ukrainie