Wiersze zebrane. Powroty. Tom 2

Wiersze zebrane. Powroty. Tom 2

Anna Frajlich
Cena:
$ 25 
Miejsce wyd.:
Szczecin
Wydawnictwo:
Forma
Rok wyd.:
2022
Liczba stron:
238
ISBN:
Opis:

"W lirykach Anny Frajlich kategoria zamieszkiwania tworzy prywatną kronikę, wyzwala refleksje o czasie utraconym, płynącym i odzyskanym. Być i mieszkać to filozoficzne zadanie wyznaczania sensu i rozumienia losu podczas wędrówki po labiryncie niejasnych przypadków. Poetka podejmuje próby uniwersalizacji własnych doświadczeń, skłania się ku dociekaniom egzystencjalnym i metafizycznym, posługuje się stylem elegijnym. Namysł nad dawnymi dziejami oraz współczesną historią nie zachęca do prognoz zbyt optymistycznych. Rozgrywany w sferze ducha pojedynek z odpychającym i fascynującym miastem wciąż powraca jako temat poetycki. Jednakże niepokój wędrowania i lęk przed bezdomnością nie wypełnia bez reszty odczuć mówiącej, gdyż coraz częściej w odwiedzanych przestrzeniach znajduje ona enklawy piękna. W dziełach malarskich i literackich poetka poszukuje wartości niezmiennych, niezależnych od historii oraz bieżącego życia. Świat natury, w trwaniu i ciągłej zmianie, poddawany jest uważnej obserwacji. Anna Frajlich w sugestywny sposób potwierdza fascynacje żywiołami ziemi i powietrza. Zaciekawienie konkretem i sensualny odbiór istniejących rzeczy zaznacza się mocno w poetyckich przechadzkach po Nowym Jorku oraz w cyklu wierszy podróżnych. Przewrotny humor poetycki, gra konceptem, zabawa słowem wspierają problematykę serio i łączą się z bystrą krytyczną obserwacją. Zakłócona tożsamość, która polega na pomieszaniu języków, kultur oraz czasów, jest źródłem cierpienia, lecz również wzbogaca artystyczne świadectwa niezwykłego życia w podróży." Wojciech Ligęza Powyższy opis pochodzi od wydawcy. Tomy podarowane dla EK Polish Bookstore przez autorkę i męża Władysława Zająca

Inne rekomendacje

Kontener
Kobieta z biblioteki
Przecież tu Polska kiedyś była
And I Steel See Their Faces. Images of Polish Jews / I ciągle widzę ich twarze. Fotografia Żydów Polskich
Pokonać raka. Biografia dr Stanisława R. Burzyńskiego
Poezje
Szczęściarze
Lepszy dzień nie przyszedł już